inBliss

Gdpr

1. Johdanto

inBliss Oy pitää hallussaan ja käsittelee inBliss järjestelmän käyttäjien henkilötietoja.
Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan miten:
  • Käytämme henkilötietojasi
  • Varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan henkilötietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • Kuvataan oikeutesi inBliss järjestelmän käyttäjänä suhteessa yritykseemme ja kuinka voit varmistua oikeuksiesi toteutumisesta

2. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?

inBliss Oy on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä, joka tapahtuu yrityksessämme.
Yhteystiedot:
inBliss Oy
FI22618696
Itäkatu 1-5 E, 3. krs
Pl B104
FI-00930 Helsinki
support@inbliss.fi
https://inbliss.fi
040 589 5771

3. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Keräämme ja säilytämme seuraavia henkilötietoja
Sähköpostiosoite
Nimi
Yritys
Puhelinnumero

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään?

Henkilötietojasi käytetään käyttäjän luontiin inBliss järjestelmässä, asiakassuhteen ylläpitämiseen, vierailun hallintaan sekä tarvittaessa tilavarauksien tunnistamiseen, jäljittämiseen sekä laskutukseen.

5. Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille. Ulkoiset, yrityksen tilaamat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi suorittaessaan tilaamaamme palvelua. Heillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi puolestamme vain meidän tilaamamme palvelun yhteydessä.

6. Missä henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan Suomessa, eli EU:n alueella.

7. Kuinka kauan tietojasi säilytetään ja ketkä voivat nähdä tietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin niitä on välttämätöntä säilyttää siihen tarkoitukseen, jota varten henkilötietosi on kerätty.
Tietojasi säilytetään inBliss järjestelmässä. Järjestelmä on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla sekä salasanoilla, ja sinne pääsevät vain järjestelmään lisätyt käyttäjät, nimetyt yrityksemme työntekijät sekä mahdolliset ulkoiset palveluntarjoajat heidän suorittaessaan tilaamiamme palveluita.
Yrityksen työntekijöiksi merkityillä käyttäjillä on mahdollisuus nähdä ainoastaan yrityksensä käyttäjien käyttäjätietoja. Järjestelmän asiakkuuksien paikallisen ylläpidon on mahdollista nähdä jokaisen samaan asiakkuuteen rekisteröidyn käyttäjän käyttäjätiedot.

8. Oikeutesi

inBliss järjestelmän käyttäjänä sinulla on tiettyjä lakiin perustuvia oikeuksia yritystämme kohtaan. Seuraavassa on yhteenveto näistä oikeuksista.
Oikeus nähdä tai saada ote rekisteristä, jossa tietojasi säilytetään. Sinulla on oikeus saada tietää, onko yrityksellämme henkilötietojasi. Jos yrityksellämme on sinusta tietoja, sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja yrityksellämme sinusta on, mihin tarkoitukseen käytämme niitä, mille ulkopuolisille tahoille voimme siirtää henkilötietojasi, ja kuinka kauan tietojasi säilytetään.
Oikeus saada tietosi siirrettävässä muodossa. Sinulla on oikeus saada kopio yrityksellemme antamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus pyytää yritystämme siirtämään henkilötietosi toiselle taholle. Siirto-oikeus koskee henkilötietoja, joita käsitellään automatisoidusti, ja joiden käyttö perustuu sinulta saatuun suostumukseen tai sopimukseen, jossa olet osapuolena.
Oikeus korjata väärät tiedot. Sinulla on oikeus vaatia yritystämme korjaamaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi. Korjaamme virheellisiä tietoja myös itse, mikäli huomaamme niitä.
Oikeus poistaa tiettyjä tietoja. Sinulla on oikeus vaatia yritystämme poistamaan henkilötietosi tietyissä tapauksissa, esimerkiksi jos henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä siihen tarkoitukseen, johon ne oli kerätty.
Oikeus olla hyväksymättä henkilötietojesi käyttöä. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus olla hyväksymättä henkilötietojesi käyttöä inBliss järjestelmässä.
Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käyttöä. Sinulla on oikeus vaatia yritystämme rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä tietyissä tapauksissa. Jos olet esimerkiksi  kyseenalaistanut henkilötietojesi oikeellisuuden, voit vaatia henkilötietojesi käytön rajoittamista siksi ajaksi, kun selvitämme ja todennamme tietojesi oikeellisuutta.
Oikeus valitukseen. Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä inBliss Oy:ssä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille.
Jos haluat otteen henkilötietorekisteristä, henkilötietoja siirrettävässä muodossa, tietojen korjaamista, tietojen poistamista, et hyväksy henkilötietojesi käyttöä tai haluat rajoittaa henkilötietojesi käyttöä, ota yhteyttä osoitteeseen support@inbliss.fi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Pidätämme oikeuden tietosuojakäytännön muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan inBliss järjestelmän asiakkaille.
fi